O podjetju

Revija Vino, d. o. o.
Dobravlje 9, 5263 Dobravlje, Slovenija
https://revija-vino.si
info@revija-vino.si
082 051 612
051 382 381

– – –
Izdajamo revijo Vino, ki izhaja štirikrat letno.
Cena posamezne številke v prosti prodaji je 8,00 EUR.
Cena posamezne številke za naročnike je 7,25 EUR
(29,00 EUR za 4 številke – letna naročnina).
Naročnina vsebuje 8,5 % DDV in stroške poštnine za območje Republike Slovenije.

Vsebina je avtorsko zaščitena. Prispevkov, objavljenih na spletni strani revije Vino, ni dovoljeno kakorkoli uporabiti ali povzemati brez pisnega dovoljenja uredništva.